چگالی کلمات کلیدی

چگالی کلمات کلیدی چیست؟

چگالی کلمات کلیدی ( Keyword Density ) چیست؟

چگالی کلمات کلیدی ( Keyword Density ) چیست؟ موتور های جست و جو با الگوریتم های خاصی طراحی شده اند تا بتوانند در زمان مراجعه کاربران و جست و جوی آن ها، بهترین نتایج را به نمایش بگذارند. وقتی محتوایی در یک سایت نوشته و بارگذاری می شود ، ربات ها و خزنده های موتور جست و جو به صورت خودکار به بررسی محتوا می پردازند و کلمات کلیدی موجود در آن را شناسایی کرده و نقاط ضعف و قوت و کیفیت محتوا را می ... ادامه مطلب